Result

Kelvin Gastelum vs Robert Whittaker Result 2021

Kelvin Gastelum
Points: 17 - 7 - 0    1NC   
April 17 2021 | 10:00:00 pm UFC Apex SEE More
Robert Whittaker
Points : 24 - 5 - 0   

Chase Sherman vs Andrei Arlovski Result 2021

Chase Sherman
Points: 15 - 7 - 0   
April 17 2021 | 10:00:00 pm UFC Apex SEE More
Andrei Arlovski
Points : 31 - 20 - 0    2NC   

Jacob Malkoun vs Abdul Razak Result 2021 Fight

Jacob Malkoun
Points: 10 - 4 - 0   
April 17 2021 | 10:00:00 pm UFC Apex SEE More
Abdul Razak
Points : 5 - 1 - 0   

Justine Kish vs Tracy Cortez Result 2021 Fight

Justine Kish
Points: 9 - 1 - 0   
April 17 2021 | 10:00:00 pm UFC Apex SEE More
Tracy Cortez
Points : 7 - 4 - 0   

Alex Munoz vs Luis Pena Result 2021 Fight

Alex Munoz
Points: 6 - 2 - 0   
April 17 2021 | 10:00:00 pm UFC Apex SEE More
Luis Pena
Points : 9 - 3 - 0   
1   2   3   4   5       Next